Banners

Kwaliteitskader MKS

Voor het inrichten van het MKS is een aantal kwaliteitscriteria gesteld. Alleen als wordt voldaan aan deze randvoorwaarden, kunnen het kind en het gezin de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Deze randvoorwaarden zijn:
  • flexibiliteit;
  • regie voor het kind en de ouders/verzorgers;
  • informatievoorziening;
  • ruimte voor ontwikkeling en het kind-zijn;
  • zorg zo nodig;
  • zorg waar nodig;
  • samenwerking tussen professionals;
  • de verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door een kinderverpleegkundige;
  • het indiceren en organiseren van zorg buiten het ziekenhuis wordt altijd gedaan door een kinderverpleegkundige niveau 5 of verpleegkundig specialist;
  • de veiligheid van het kind is altijd gewaarborgd. 
Opleiden MKS

Omdat er nog subsidiegelden over waren, is een verlenging aangevraagd om de resultaten van het Project Impuls Opleiding Kinderverpleegkunde nog een stap verder te brengen.
In februari en maart 2017 vonden er in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Veldhoven rondetafeldiscussies met aansluitend een mini-symposium plaats. Tijdens de rondetafeldiscussies werd verder ingegaan op de discussie rondom de mbo- en hbo-niveaus die we in ons veld van kinderverpleegkunde zien.

 

Waardevol

Bij de afsluiting van het eerste mini-symposium van V&VN Kinderverpleegkunde over het Medische Kindzorgsysteem (MKS), noemden de deelnemers het MKS een mooi systeem, waardevol en vernieuwend. Veel deelnemers waren nog niet heel bekend met het MKS en een korte bijeenkomst blijkt al veel effect te sorteren

Het mini-symposium op 26 januari in de faculteit van het Erasmus MC sloot aan op een rondetafeldiscussie die middag over de mbo-en hbo-achtergrond van kinderverpleegkundigen. Daarbij waren al een kleine 20 professionals aanwezig van ziekenhuizen in Zuid-Holland, Utrecht en het westen van Brabant. Dat aantal groeide tot zo’n 30 toen in de avond het mini-symposium over het MKS van start ging. 

MKS-app 
Organisator Jacobien Wagemaker van V&VN Kinderverpleegkunde was zeer tevreden over de komst van zowel zorgverleners uit de thuiszorg als vanuit de ziekenhuizen. Vanuit het project ‘Impuls Opleiding Kinderverpleegkunde’ zijn vorig jaar al trainingsmodules aangeboden aan kinderverpleegkundigen werkzaam in de eerste lijn. Recent zijn nog praktijkdagen georganiseerd over de MKS-app – daarmee zijn de professionals uit de eerste lijn al wat bekender met het MKS. 


Zeven partners

Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van zeven partners: 

 

vvn

V&VN Kinderverpleegkunde – www.kinderverpleegkunde.venvn.nl


 

vgvk

Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) – www.vgvk.nl


 

kz

Stichting Kind en Ziekenhuis – www.kindenziekenhuis.nl


 

bmks

Branchevereniging Medische Kindzorg Thuis (BMKT) – www.bmkt.nl


 

nvk

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) – www.nvk.nl


 

pal

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise – www.kinderpalliatief.nl


 

vink

Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) – www.vsca.nl