Banners

VOC

In de huidige set kwaliteitscriteria is de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis summier beschreven. De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) startte in 2016 met ‘Veel2Do project’. De doelstelling was om te komen tot analyse van de behoefte en formulering van kwaliteitscriteria voor de nazorg van baby’s, moeder en familie, na opname en verblijf in het ziekenhuis, wanneer zij weer naar huis gaan. Uit ervaringen van ouders komt regelmatig naar voren dat de zorg niet altijd aansluit op de behoefte van de baby en ouders wanneer zij thuis zijn.