Banners

Folder Babyconsulent®

Met trots publiceert Babyconsulenten Nederland de eerste gezamenlijke folder over de Babyconsulent®. Bij ouders en professionals bleek er een grote behoefte te zijn aan meer informatie over ons werk. Voor de professionals -waarmee de babyconsulent samenwerkt- is daarom ook een nieuwe websiteomgeving gecreëerd. Daarop zijn kwaliteitsdocumenten zoals het beroepsprofiel, het verwijsprotocol en nu dus ook een folder voor ouders te downloaden. 

Expert

Gezonde baby’s horen niet in het ziekenhuis. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van de babyconsulent. De kracht van de begeleiding van de babyconsulent is maatwerk, zoals het aanbieden van Integrative Care aan.

Onderzoek  
In Nederland zoekt 22% van de ouders hulp vanwege het huilen van hun baby. De meeste ouders zoeken hulp bij een  consultatiebureau, 5% bij de huisarts, 2% bij de kinderarts en 6% in het ‘alternatieve circuit’, bijvoorbeeld bij een osteopaat of manueel therapeut. Veel ouders voelen zich niet vertrouwd met de zorg voor hun baby, hebben vragen over opvoeding en verzorging, maar voelen zich weinig gehoord met hun klachten binnen de reguliere hulpverlening. Zij kunnen hulp zoeken op de scheidslijn van reguliere en complementaire zorg door een babyconsulent te consulteren. Immers de babyconsulent ondersteunt ouders in hun eigen vertrouwde omgeving en geeft hen weer zelfvertrouwen en leert ouders adequaat omgaan met het (huil)gedrag van hun baby.

Huilbaby’s

 
Van alle ‘huilbaby’s’is 95% gezond. Met een goede anamnese en lichamelijk onderzoek kunnen onderliggende fysieke pathologische oorzaken van huilen worden uitgesloten.  Desondanks wordt de onrustige baby frequent gezien op het spreekuur van de kinderarts en niet zelden leidt het huilgedrag van de baby tot een ziekenhuisopname. Een ziekenhuisopname geeft ouders een ‘time-out’, maar niet het zelfvertrouwen terug.
Door onmacht en onvermogen van de ouder belanden veel excessief huilende baby’s in de tweedelijns gezondheidszorg. Gezonde baby’s, of ze nu veel huilen of niet, horen per definitie niet in het ziekenhuis thuis. Dat is één van de belangrijkste uitgangspunten van de babyconsulent. Zij ondersteunt ouders in hun eigen vertrouwde omgeving, geeft hen weer zelfvertrouwen en leert ouders adequaat omgaan met het (huil)gedrag van hun baby.

Beroepsvereniging

De babyconsulenten in Nederland hebben zich verenigd in de  Vereniging verpleegkundig babyconsulenten Nederland (VVBCN) roepnaam babyconsulenten Nederland.  Babyconsulenten Nederland biedt een vierdaagse opleiding tot babyconsulent aan. Het netwerk organiseert intervisiedagen en bijscholingen, behartigt de belangen van de aangesloten babyconsulenten richting andere professionals in de zorg, en ook naar zorgverzekeraars. Tot slot regelt het netwerk voor de leden korting op cursussen, vakbladen en producten. De bij het netwerk aangesloten babyconsulenten mogen het Kwaliteitskeurmerk deBabyconsulent® voeren. De fractie Babyconsulenten vertegenwoordigt deze beroepsgroep binnen V&VN Kinderverpleegkunde.