Banners

Adverteren in magazine

 • Voor de tariefkaart klik hier.
 • De inhoud is van hoge kwaliteit en wordt bepaald door een onafhan- kelijke redactie met leden van V&VN Kinderverpleegkunde die represen- tatief zijn voor de doelgroep;
 • Kinderverpleegkunde interessante artikelen brengt over de ontwikke- lingen van het vak van kinderver- pleegkunde;
 • Kinderverpleegkunde wordt verstuurd naar alle leden van V&VN Kinder- verpleegkunde die het tijdschrift thuis ontvangen. Het bereik is daarmee honderd procent;
 • Het magazine is het enige tijdschrift voor zorgprofessionals die ver- pleegkundige zorg geven aan zieke kinderen en hun ouders/ verwanten;
 • Het blad gelezen wordt door ruim 1.700 professionals;
 • Kinderverpleegkunde verschijnt al sinds 1995.

Register

Op deze pagina zijn registers te downloaden van de artikelen, die in Kinderverpleegkunde zijn verschenen vanaf 1995.
De lijsten zijn als PDF-document te downloaden. Met de zoekfunctie van dit programma kun je zoeken op bijvoorbeeld trefwoord of auteur.

Als je een artikel uit Kinderverpleegkunde nodig hebt, dan kun je met behulp van de jaargang, het nummer en de pagina wellicht bij de bibliotheek van jouw instelling een kopie aanvragen.
Het ISSN-nummer van het Magazine Kinderverpleegkunde is 1387-0408. Eventueel kunt je contact opnemen met de webmaster. 

Fractie Communicatie

De fractie Communicatie is verantwoordelijk voor:

 • Magazine V&VN Kinderverpleegkunde en nieuwsbrieven: redactiekinderverpleegkunde@venvn.nl:  Mark van Seggelen, eindredacteur. Voor meer informatie over de magazines (deadlines, adverteren, schrijven van artikelen, etc.) klik hier.
 • Website, redactiekinderverpleegkunde@venvn.nl:  Mark van Seggelen, webbeheer
 • Facebook https://www.facebook.com/venvnkinderverpleegkunde: Ilonka Bakker en Lianne de Jong,
 • Twitter, https://twitter.com/VenVN_kinderen; Ronald Spits