Fractieleden en visie

Fractieleden: Anja Poll (voorzitter), Trudy de Jonge, Hennie Bos en Grietje Wulferink - Elzink.

Oproep:  Ben je enthousiast, pas je in deze fractie en wil je samen met ons meewerken aan de deskundigheidsbevordering van de kinderverpleegkundigen en dus ook van jezelf? Dan ben jij als nieuw fractielid altijd welkom! Voor meer informatie Anja Poll.

 

VisieDe visie van de fractie Deskundigheidsbevordering is dat alle kinderverpleegkundigen de mogelijkheid moeten hebben om aan deskundigheids- bevordering te kunnen doen. Om dit te bewerkstelligen maken wij in onze vrije tijd met elkaar toetsvragen met als doel de kennis te vergroten, en niet de kennis te toetsen. Op dit moment zijn we met 4 kinderverpleegkundigen met kennis en ervaring in het onderwijs.

Kwaliteit toetsvragen

Wij hebben de intentie om vanuit alle onderdelen van de kinderverpleegkunde zodanige toetsen te maken dat iedere kinderverpleegkundige met deze toetsen zijn of haar deskundigheid kan vergroten. Door deze toetsen, als zijnde komende vanuit de V&VN Kinderverpleegkunde, te valideren willen wij de kwaliteit van toetsen waarborgen. De fractie ontwikkelt de toetsvragen aan de hand van de meest recente literatuur en onderzoeken.