Fractieleden en visie

Fractieleden: Anja Poll (voorzitter), Trudy de Jonge, Hennie Bos en Aletta den Boer

Oproep:  Ben je enthousiast, pas je in deze fractie en wil je samen met ons meewerken aan de deskundigheidsbevordering van de kinderverpleegkundigen en dus ook van jezelf? Dan ben jij als nieuw fractielid altijd welkom! Voor meer informatie Anja Poll.  

Visie:  De visie van de fractie Deskundigheidsbevordering is dat alle kinderverpleegkundigen de mogelijkheid moeten hebben om aan deskundigheids- bevordering te kunnen doen. Om dit te bewerkstelligen maken wij o.a met elkaar toetsvragen met als doel te spelen met de inhoud van onderwerpen om meer grip te krijgen op deze onderwerpen en hiermee kennis te vergroten. Op dit moment zijn we met 4 kinderverpleegkundigen met kennis en ervaring op de werkplek en in het onderwijs.

 

Kwaliteit toetsvragen

Wij hebben de intentie om vanuit alle onderdelen van de kinderverpleegkunde zodanige toetsen te maken dat iedere kinderverpleegkundige met deze toetsen zijn of haar deskundigheid kan vergroten. Door deze toetsen, als zijnde komende vanuit de V&VN Kinderverpleegkunde, te valideren willen wij de kwaliteit van toetsen waarborgen. De fractie ontwikkelt de toetsvragen aan de hand van de meest recente literatuur en onderzoeken.