Banners

Fractieleden en visie

Fractieleden: Henny Bos (voorzitter), e-mail: henny.bos@planet.nl of HG.Bos@meandermc.nl. Overige leden: Rian
Huijsmans: r.huijsmans@ziggo.nl en  Petra Drent : Petr oer

Oproep:  Ben je enthousiast, pas je in deze fractie en wil je samen met ons meewerken aan de deskundigheidsbevordering van de kinderverpleegkundigen en dus ook van jezelf? Dan ben jij als nieuw fractielid altijd welkom! Voor meer informatie neem contact op met Henny Bos.

De fractie heeft een eigen maladres, klik hier.


 Visie:  De visie van de fractie Deskundigheidsbevordering is dat alle kinderverpleegkundigen de mogelijkheid moeten hebben om aan deskundigheids- bevordering te kunnen doen.  

Kwaliteit toetsvragen

Wij hebben de intentie om vanuit alle onderdelen van de kinderverpleegkunde zodanige toetsen te maken dat iedere kinderverpleegkundige met deze toetsen zijn of haar deskundigheid kan vergroten. Door deze toetsen, als zijnde komende vanuit de V&VN Kinderverpleegkunde, te valideren willen wij de kwaliteit van toetsen waarborgen. De fractie ontwikkelt de toetsvragen aan de hand van de meest recente literatuur en onderzoeken.