Banners

Bijeenkomsten

V&VN Kinderverpleegkunde organiseert regelmatig rondetafelbijeenkomsten ‘Indiceren en organiseren’. Het doel van deze bijeenkomst  is om door casusbespreking samen te kijken naar de knelpunten van het indiceren. De eerste bijeenkomst dit jaar was op 6 juli in Goirle. De tweede vond plaats op 14 september in Amsterdam. In november is er een vierdaagse cursus Indiceren en Organiseren. Zie hier naast. 

Modules

In het project 'Impuls Opleiding Kinderverpleegkunde' worden twee modules ontwikkeld voor bij- en nascholing en toevoeging aan het curriculum van de Initiële opleidingen en Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde. Tijdens de looptijd van het project hebben (kinder)verpleegkundigen uit het veld deze modules gevolgd ten behoeve van deskundigheidsbevordering in het werken met het (Medisch) Kindzorg Systeem en het toepassen van indiceren en organiseren van zorg. Daarbij wordt gericht ingezet op zorg binnen en met het gezin; zorg zo nodig, waar nodig.

Afronden
Momenteel volgen de laatste groepen de module 2) Indiceren & Organiseren van zorg aan kind & gezin in de eigen omgeving. We ronden daarmee de trainingsfase uit het project af. Binnen het project zal de werkgroep aan de slag gaan met de evaluaties en review van de module 1) Werken met het Medisch Kindzorg Systeem en 2) Indiceren en Organiseren van zorg aan kind & gezin in de eigen omgeving.