Banners

Aanbieden scholingen voor kwaliteitsregister

Om ruim de beschikking te hebben en te houden van scholingen gericht op het eigen vakgebied, is het van belang dat aanbieders ook accreditatie aanvragen bij het K&R. En in het verlengde specifiek voor het specialisme. Het KR heeft de beschikking over experts per deskundigheidsgebied die de aanvragen tot accreditatie beoordelen op 1) volledigheid 2) kwaliteit en 3) relevantie. Wanneer dit allemaal positief wordt beoordeeld dan worden de punten toegekend.

Wanneer je zelf een scholing wilt aanbieden start dan met het aanvragen van een autorisatie in PE-online. Hier vul je een online vragenlijst in en voegt bijlages over de scholing toe. Ook geef je aan wat de verdeling van kennisbevordering per CanMED-rol is.

Per 1 uur daadwerkelijke kennisoverdracht wordt 1 accreditatiepunt toegekend. Er wordt een financiële vergoeding gevraagd voor het accreditatieproces, dit is onafhankelijk van goed- of afkeuring. Wanneer een organisatie (bijvoorbeeld een ziekenhuis) veel scholingen aanbied kan ook instellingsaccreditatie worden aangevraagd.

Zie voor meer informatie: Aanbieders van scholing.