Banners

Handvesten

Aan welke eisen voldoet goede zorg voor zieke kinderen? Die vraag wordt beantwoord door het nieuwe Handvest Kind en Zorg. Met dit handvest kunnen zorgprofessionals met verschillende achtergronden toetsen of zij zorg leveren waarin kind en gezin centraal staan. Klik hier voor het handvest en ook hier.
De handvesten zijn opgesteld door V&VN Kinderverpleeg-kunde, Vereniging Gespecia- liseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting PAL en Kwaliteitsgroep Kin-derthuiszorgorganisaties Ne- derland.