Standpunten van V&VN Kinderverpleegkunde

V&VN Kinderverpleegkunde neemt over verschillende onderwerpen een standpunt in. Deze zijn hier in te zien. Kennis van de standpunten van je beroepsgroep kan je in de praktijk ondersteunen. 
 
Vaccineren

1.V&VN Kinderverpleegkunde staat achter het Rijks Vaccinatie Programma van RIVM. 

2.V&VN Kinderverpleegkunde signaleert in toenemende mate de twijfels van ouders of zij hun kind wel moeten laten vaccineren, later vaccineren of  deels vaccineren.

3. V&VN Kinderverpleegkunde acht het van belang dat haar leden kennis en inzicht hebben in het belang van het vaccinatieprogramma met daarnaast de dilemma’s die ouders ervaren rondom vaccineren. Dit om in de dagelijkse beroepspraktijk in gesprek te blijven met elkaar. 

 
Standpunt Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde 

Standpunten zoals ook in het advies VVO kinderverpleegkunde en vervolgadvies MBO-HBO kinderverpleegkunde zijn geformuleerd . De basis voor de Kinderverpleegkunde is het generalistisch beschreven Expertisegebied kinderverpleegkundige. Deze is niet voorbehouden aan een bepaalde werkomgeving maar overal toepasbaar. Dit in navolging van de velden waarin het zieke kind en gezin heen en weer beweegt van de eerste en derde lijn en weer terug.

Daarmee staat V&VN Kinderverpleegkunde op het standpunt om de opleiding' door de muren van de zorg heen' in te richten. In het document Advies verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde (2016)  dient in de formulering van de eindtermen van de VVO Kinderverpleegkunde meegenomen te worden. De doelstelling is een VVO Kinderverpleegkunde die zowel vanuit de klinische als de eerste lijn is te volgen door verpleegkundigen.

Standpunt MBO-HBO VVO Kinderverpleegkunde

V&VN Kinderverpleegkundigen is van mening dat voor de functie van kinderverpleegkunde een HBO-niveau nodig is met de bijbehorende opleiding. "Ons expertisegebied is niet te splitsen in een MBO-of HBO-niveau."

V&VN Kinderverpleegkunde ziet in de toekomst alleen mensen werkzaam als kinderverpleegkundigen die daarvoor toegerust zijn. Omdat zij vindt dat mensen op HBO- niveau moeten functioneren, stelt zij voor dat de MBO-verpleegkundige alleen op basis van een assessment/ toets toegelaten wordt tot de vervolgopleiding. Dit is al gebruikelijk bij andere beroepsgroepen en van groot belang voor de borging van het niveau. En daarbij toch oog hebben voor de doorstroom omdat er een tekort bestaat aan kinderverpleegkundigen.

Voor MBO-verzorgende Kind & Gezin is het werkgebied beperkt tot de normale basiszorg van kinderen. Voor de zorg en verpleging van een ziek kind, onder behandeling bij de kinderarts, kan ondersteund worden bij verpleegtechnische voorbehouden handelingen waarbij altijd een ouder/kinderverpleegkundige in de nabijheid is om bij calamiteiten te handelen.


V&VN
V&VN heeft ook diverse standpunten geformuleerd over verschillende onderwerpen.
http://www.venvn.nl/V-VN/Standpunten

Banners

Aanmelden

Ik wil mij met een ander e-mailadres aanmelden op Mijn V&VN. Kan dit? by webmaster@xcess.nl

​Ja, hiervoor log je eerst in met het e-mailadres waarop je de mail van V&VN hebt ontvangen om een wachtwoord aan te maken. Ga daarna naar 'Wijzig gegevens' in de rechterbalk. Klik hier op de knop 'Wijzig gegevens' naast je e-mailadres en wachtwoord. Nu kun je je e-mailadres aanpassen.​

Waar kan ik mijn relatie- of lidnummer vinden? by webmaster@xcess.nl

​Log in op Mijn V&VN. Onder 'Mijn gegevens' op de homepage staat je relatienummer. Aanbieders van scholing noemen dit ook wel eens lidnummer.

Hoe word ik lid van V&VN of een afdeling of platform? by webmaster@xcess.nl

​Je kunt alleen lid worden van een afdeling of platform als je basislid bent van V&VN. Klik op 'Lid worden' rechtsbovenaan de website en maak een Mijn V&VN-account aan of log in met je inloggevens. Beantwoord de vragen voor het (afdelings)lidmaatschap en word lid.

Ik ben wel lid van V&VN, maar heb geen Mijn V&VN-account, wat moet ik doen? by webmaster@xcess.nl

Ga naar de inlogpagina van Mijn V&VN, door op de knop rechts bovenaan deze website te klikken. Kies hier voor 'wachtwoord vergeten'. Ontvang je e-mails van V&VN? Vul dan het e-mailadres in waarop je deze mails ontvangt.
Ben je nog niet bekend in het systeem? Neem dan contact op met V&VN via (030) 291 90 50.

Ik ben mijn inloggegevens vergeten, hoe kan ik deze achterhalen? by webmaster@xcess.nl

Ga naar Mijn V&VN via de knop rechtsboven. Kies hier voor wachtwoord vergeten. Tik nu je e-mailadres in en je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord in te stellen.