Beste kinderverpleegkundigen,

We merken dat nu  het bestuur van V&VN is afgetreden er nog meer onrust is ontstaan. Middels dit bericht willen we je laten weten dat wij als bestuur van afdeling Kinderverpleegkunde door gaan!  Zeker op dit moment is het cruciaal dat we onze stem laten horen.  Wij willen de belangen van kinderverpleegkundigen luid en duidelijk voor het voetlicht brengen en gaan door op de weg die we in 2017 (met ons voorstel aan VWS voor positionering van de kinderverpleegkundige) zijn ingeslagen.

Samen met jullie willen we werken aan erkenning van onze deskundigheid, zorgdragen voor adequate scholing, mogelijkheden om je verworven competenties te verzilveren en een heldere en duidelijke visie op ons vakgebied. Omdat we graag met je van gedachten willen wisselen en ideeën willen ophalen wordt er op 4 oktober, aansluitend aan ons congres een bijeenkomst georganiseerd.  

Tijd: 16.45  - Plaats: NBC te Nieuwegein. Als je niet deelneemt aan het congres, maar wel graag wilt meepraten meld je dan aan via deze link. 

Meer informatie Expertisegebied kinderverpleegkundige, klik hier ----- Meer informatie  over vervolgadvies, klik hier

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, Gerda van Bergen, voorzitter V&VN Kinderverpleegkunde 

Noteer 16-1-2020 Ledenvergadering!

Op donderdag 16 januari 2020 vindt de nieuwjaarsbijeenkomst en de ledenvergadering plaats. Save de date!  

Magazine en nieuwsbrief

In augustus verschijnt het magazine van V&VN Kinder- verpleegkunde met onder meer aandacht voor het belang van  slaap, slaapproblemen, slaaprichtlijnen, bevochtigen van  couveuses, moreel beraad, het beoordelen van bloedgasbepaling, en nog veel meer.  


Word lid en ontvang het magazine op je deurmat!

 

Nieuwsbrief

Klik hier voor de  nieuwsbrief van februari 2019. Klik hier voor nog meer nieuwsbrieven. 

V&VN Kinderverpleeg- kunde presenteert zich

       Klik hier!  wie wij zijn.                     

  Find out more: Dutch Association of Paediatric Nurses.  Wil je meer weten over de activiteiten van de Fractie Internationale Betrekkingen in Europa? Klik op deze link om de notulen van de PNAE-vergaderingen in te zien. In Estland vindt in 2020 het PNAE-congres plaats. 

Laatste nieuws