PNAE in Athene en Napels

PNAE-congres in Athene

Op 1 en 2 juni 2018 vindt in Athene (Griekenland)  het vierde PNAE-congres plaats. Klik hier voor de aankondiging.

Abstract                                      Deadline voor inleveren abstract is 26 januari 2018. Voor meer informatie rondom ondersteuning vanuit het bestuur, jouw abstract en motivatie mailen naar Ronald Spits.

 

Verslag PNAE in Napels

In Napels (It) vond in april de vergadering Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) plaats. Hierbij het verslag van de Fractie Internationale Betrekkingen (FIB). Alle andere verslagen staan hieronder bij PNAE meetings.

PNAE

In de PNAE zijn 23 Europese beroepsverenigingen van kinderverpleegkundigen vertegenwoordigd. De voorzitter is het hoofd van de afdeling Kinderverpleegkunde van de Royal College of Nursing in Engeland. Vice voorzitter is Corry van den Hoed-Heerschop uit onze FIB.
De PNAE vergadert jaarlijks twee keer, elke keer in een ander land. Dit geeft elk lid de mogelijkheid om leden van de PNAE te informeren over de organisatie en de positie van kinderverpleegkundigen in hun land en leden krijgen tevens de gelegenheid een (kinder) ziekenhuis te bezoeken. Het belangrijkste doel van de PNAE is om breed gedragen onderwerpen te bespreken en vervolgens de werkwijze in diverse landen te inventariseren. Aansluitend wordt een standpunt bepaald en worden documenten opgesteld om een gezamenlijke Europese visie uit te dragen. Alle onderwerpen zijn van belang om de kwaliteit van zorg voor (zieke) kinderen in Europa te kunnen blijven waarborgen.

Onderwerpen
Behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld, rechten van en veiligheid voor kinderen, ouderparticipatie en familie gecentreerde (familie geïntegreerde zorg) voor zieke kinderen in alle settings van de gezondheidszorg in Europa. Tevens is beschreven aan welke eisen een kinderverpleegkundige in Europa moet voldoen met de daarbij behorende rollen en competenties. Wij zijn er trots op dat de breed gedragen visie van de Europese kinderverpleegkundigen inmiddels is gehoord bij het Europese Parlement.