Banners

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer weten over de activiteiten van de Fractie Internationale Betrekkingen in Europa?

Click op deze link om de notulen van de PNAE vergaderingen in te zien.

PNAE position statements

- Ethical and professional practice for the European Paediatric Nurse 

- Reducing Medication Errors 

- Definition of a  Paediatric Nurse

- The Goals and  Purposes of the PNAE

- Paediatric and  Neonatal Service and Clinical Quality Indicators     

- PNAE Statement in  Staffing Levels

- Paediatric Nurse Education  in Europe

- PNAE: Position  Statement on the Regulation of Paediatric Nurses in Europe

- Registration and  Continuing Professional Development requirements of Paediatric Nurses in Europe

  • ·         Palliative nursing care of children and young people across Europe 


Alle statements zijn hier terug te lezen.


PNAE

In de PNAE zijn 23 Europese beroepsverenigingen van kinderverpleegkundigen vertegenwoordigd. De voorzitter is het hoofd van de afdeling Kinderverpleegkunde van de Royal College of Nursing in Engeland. Vice voorzitter is Corry van den Hoed-Heerschop uit onze FIB.
De PNAE vergadert jaarlijks twee keer, elke keer in een ander land. Dit geeft elk lid de mogelijkheid om leden van de PNAE te informeren over de organisatie en de positie van kinderverpleegkundigen in hun land en leden krijgen tevens de gelegenheid een (kinder) ziekenhuis te bezoeken. Het belangrijkste doel van de PNAE is om breed gedragen onderwerpen te bespreken en vervolgens de werkwijze in diverse landen te inventariseren. Aansluitend wordt een standpunt bepaald en worden documenten opgesteld om een gezamenlijke Europese visie uit te dragen. Alle onderwerpen zijn van belang om de kwaliteit van zorg voor (zieke) kinderen in Europa te kunnen blijven waarborgen.

Onderwerpen
Behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld, rechten van en veiligheid voor kinderen, ouderparticipatie en familie gecentreerde (familie geïntegreerde zorg) voor zieke kinderen in alle settings van de gezondheidszorg in Europa. Tevens is beschreven aan welke eisen een kinderverpleegkundige in Europa moet voldoen met de daarbij behorende rollen en competenties. Wij zijn er trots op dat de breed gedragen visie van de Europese kinderverpleegkundigen inmiddels is gehoord bij het Europese Parlement.