Wie zijn wij

V&VN Kinderverpleegkunde is een afdeling binnen V&VN. Wij bestaan sinds 1994, maar de zorg voor het zieke kind is al sinds 1928 een apart deskundigheidsgebied binnen de verpleegkunde.
Onze doelstelling luidt: een bijdrage leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen, die betrokken zijn bij de zorg aan zieke kinderen en hun ouders, waardoor de verpleegkundige zorg in de intra-, trans- en extramurale gezondheidszorg verbetert.

De afdeling bestaat uit een Bestuur, een aantal Fracties, een Digitaal netwerk van leidinggevenden (WKAZ) en een netwerk van Organisatie contactpersonen (OPC).  Secretaris Marianne Hendriks is contactpersoon van OCP. Voor vragen of opmerkingen kun je haar mailen: mailadres.  

Banners

Bestuur V&VN Kinderverpleegunde

Voorzitter

Gerda van Bergen
bestuurkinderverpleegkunde@venvn.nl

Secretaris 
Marianne Hendriks  
Dr. Ariensstraat 4                                                                                   5041 5041 CJ  Tilburg  
m.mostert@etz.nl 

Penningmeester
Ronald Spits
Donstraat 16
9406 RZ Assen
spitsrl@gmail.com